середа, 6 червня 2018 р.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ПОЗАШКІЛЬНОГО ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ У ФОРМУВАННІ ТВОЧРИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

УДК 374.015.31:793.3
Валентина Миколаївна Богута,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ПОЗАШКІЛЬНОГО ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ У ФОРМУВАННІ ТВОЧРИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті аналізуються і узагальнюються наукові доробки педагогічної теорії та емпіричний досвід виховної практики розвитку особистості молодшого школяра у тимчасовому дитячому колективі позашкільного навчального закладу. Розкриваються можливості мікросередовища танцювального творчого об’єднання у формуванні моральних та естетичних якостей вихованця. Акцентується увага на креативному потенціалі хореографічного мистецтва, що реалізується за дотримання педагогічних умов та методики формування хореографічних творчих здібностей.

Потреба суспільства в особистостях, які були б високомобільними у складних умовах сучасної соціокультурної політики держави, володіли б здатністю самостійно та творчо самореалізовуватися загострюють необхідність формування для цього відповідних якостей людини. Висвітленню загальних положень та окремих аспектів присвячені численні праці дослідників (Т. Бабаджан, Н. Вєтлугіна, А. Зіміна, М. Палавандішвілі, К. Тарасова, К. Василенко, К. Геворгян, А. Шевчук Ю. Гончаренко, П. Коваль, А. Тараканова, А. Фомін, Ю. Хижняк, Р. Акбарова, С. Акішев, В. Богута, Є. Голікова, О. Горшкова, О. Мартиненко).

понеділок, 4 червня 2018 р.


Юлія Забора
Студентка Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

МОЖЛИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З СЕРВІСОМ NEARPOD.COM. НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У сучасних школярів початкової школи ключовими засобами взаємодії з навколишнім світом стають гаджети та девайси (спілкування у соціальних мережах, перегляд фільмів, прослуховування музики тощо). Залучення новітніх інтернет-технології у навчальний процес, дозволить ефективно взаємодіяти зі своїми учнями у зручному для них форматі. Нові інтернет-технології, а зокрема  онлайн-платформа Nearpod дозволяють зробити процес навчання в початковій школі на уроках інформатики цікавим, насиченим, наочним, пізнавальним, інтерактивним і особистісно-орієнтованим.
Онлайн-платформа Nearpod дозволяє створювати презентації до занять і ділитися ними з дітьми за допомогою навіть мобільних. Ви просто висилаєте учням код презентації, а вони підключаються до неї через мобільні телефони. Як відзначають деякі вчителі, діти можуть забути вдома що завгодно, тільки не свій смартфон. 
Дана онлайн-платформа надає два режими доступу - для учнів і для вчителя.
Режим вчителя дозволяє створювати навчальні презентації, наповнювати їх необхідним контентом і ділитися ними з учнями. Продукт, що створює вчитель може нести в собі інформативну, навчальну функцію для демонстрації нового матеріалу або контролюючу, а може поєднати всі відразу. Це залежить від того, які цілі переслідує вчитель початкової школи і які інструменти вибирає для подачі / збору інформації в своїй презентації [1].
Безкоштовна версія з мінімальним набором необхідних інструментів (платна - функціонал значно розширений), дозволяє завантажувати зображення, графіки, діаграми, аудіо та відео файли, створювати опитування, вікторини, тести та голосування,  є можливість використання відкритих питань і для того, щоб учні могли самовиражатися, а також присутній інструмент «дошка», де можна графічно що-небудь зобразити[1].
  Важливим та актуальним є те, що дана онлайн-платформа Nearpod надає можливості співпраці вчителя та учнів. Безкоштовна версія Nearpod дозволяє запрошувати до участі в сесії онлайн до 30 учнів, навіть тих, які на даний час знаходяться не в класній кімнаті. Платна версія Nearpod Gold пропонує куди більше можливостей: створення слайд-шоу, вставка відеофайлів, написання вікторин, відкриті питання, інструменти для малювання, додавання графіків і діаграм [3]. Все це дозволяє зробити урок по-справжньому інтерактивним в початковій школі, адже кожна дитина захоплено вирішує завдання за допомогою свого мобільного, і ви при цьому відразу бачите результат і можете приділити кожному належну увагу.
Онлайн-платформа Nearpod надає можливості використовувати більше відкритих питань у презентації, які закликали б учнів початкової школи глибше вивчати тему і висловлювати свою думку. Вчитель може створити такі налаштування або додавати завдання з інших серверів, щоб під час уроку учні початкової школи могли додавати свій контент: зображення, посилання на сайти. Це може бути приводом для насичених дискусій і засобом самовираження [2]. Адже одна з головних переваг використання інтерактивних презентацій у початковій школі в тому, що висловитися публічно і бути почутим може кожен. 
 На відміну від популярних інструментів для інтерактивних презентацій, Nearpod не залежить від інших додатків. Брати участь в сесіях можна з будь-якого пристрою і з будь-якої платформи: iOS, Android, Windows Phone. Ще одна корисна функція - домашнє завдання. Працювати з презентацією в такому режимі учні початкової школи можуть самостійно, не підключаючись до загальної сесії [2].
Переваги Nearpod на уроках інформатики у початковій школі:
·        використання власноруч створених чи взятих з бібліотеки ресурсу матеріалів;
·        широкий діапазон форматів робіт;
·        наявність функції онлайн-трансляцій для дистанційної роботи у реальному часі;
·        можливість навчання у зручному темпі через наявність двох сесій (онлайн та для виконання домашніх завдань);
·        надання звітності про роботу класу після завершення сесії для аналізу успішності роботи.
Nearpod – це сучасна онлайн-платформа, яка дозволяє створювати навчальні матеріали, демонструвати їх учням початкової школи не лише на уроках інформатики і відстежувати результат опанування ними теми.
Список використаних джерел
1.       Прилуцкая Ю.А. Активизация деятельности учащихся с помощью онлайн-платформы Nearpod // Новое слово в науке: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 1 (7). – С. 280-281. – ISSN 2411-8133.
2.       https://nearpod.com/signup/?pcode=A1ZBG9.

3.       http://osnova.com.ua/news/1056- Сучасні мобільні технології для одночасної взаємодії з учнями всього класу протягом уроку.


 


пʼятниця, 1 червня 2018 р.

ЕРГОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ (ОСЕРЕДКІВ) В НУШ


Починок Євгенія Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ЕРГОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ (ОСЕРЕДКІВ) В НУШ

В умовах становлення Нової української школи акцентується увага на створенні безпечного та комфортного сучасного освітнього середовища, що передбачає переосмислення та зміну фізичного, просторово-предметного оточення, програм та засобів навчання. Організація так званих навчальних центрів (осередків) у Новій українській школі повинна сприяти не лише індивідуалізації навчального процесу, а й забезпечувати освітні потреби та інтереси дітей, сприяти збереженню їх психічного та фізичного здоров’я, розвитку особистості кожного школяра. Тобто, організація простору сучасної початкової школи повинна враховувати фізіологічні характеристики суб’єктів освітнього процесу, їх соціально-психологічні особливості (взаємодія між учасниками, протікання комунікативних процесів, згуртованість колективу тощо) і, в той же час, забезпечувати організацію роботи дітей у парах, у малих групах та індивідуально, формувати самостійність та креативність, створювати умови для забезпечення дослідницької діяльності дітей.

вівторок, 29 травня 2018 р.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ НА МІЖПРЕДМЕТНІЙ ОСНОВІ


Карапузова Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор  кафедри  початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Підкова Жанна здобувач ступеня вищої освіти «магістр»    психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ НА МІЖПРЕДМЕТНІЙ ОСНОВІ

Диференційований підхід у навчанні, ключовою позицією якого є врахування психологічних особливостей учнів є одним із необхідних проявів особистісної орієнтації навчально-виховного процесу сучасної української школи.
Думку про необхідність диференційованого підходу до навчальної діяльності школярів не раз висловлював у своїх працях В. Сухомлинський: «До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному дати тільки для нього призначене завдання».[2].

пʼятниця, 25 травня 2018 р.

МОЖЛИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З СЕРВІСОМ NEARPOD.COM. НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Юлія Забора
Студентка Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

МОЖЛИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З СЕРВІСОМ NEARPOD.COM. НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У сучасних школярів початкової школи ключовими засобами взаємодії з навколишнім світом стають гаджети та девайси (спілкування у соціальних мережах, перегляд фільмів, прослуховування музики тощо). Залучення новітніх інтернет-технології у навчальний процес, дозволить ефективно взаємодіяти зі своїми учнями у зручному для них форматі. Нові інтернет-технології, а зокрема  онлайн-платформа Nearpod дозволяють зробити процес навчання в початковій школі на уроках інформатики цікавим, насиченим, наочним, пізнавальним, інтерактивним і особистісно-орієнтованим.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ GOOGLE НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


                                                       Тетяна Миколаївна Тарадай
Студентка групи – ПН-461, IV курсу заочної форми навчання Полтавського національного педагогічногоуніверситету імені В.Г.Короленка
ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ GOOGLE НА УРОКАХ
ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Замало бути обізнаним у нових ідеях.
Потрібно знати, де можна використати ці ідеї,
 вміти з ними поводитися, а не лише захоплюватись.
М. Фурман
У ХХІ столітті важко уявити життя без різноманітних електронних пристроїв. За останні 20 років комп'ютерні технології зробили величезний ривок у своєму розвитку. Але не всі звичайні користувачі персональних комп'ютерів і мережі Інтернет знають про можливості використання платформи Google та Google сервісів, які вже зараз можуть зробити наше життя ще простішим, а вирішення певних питань та обмін інформацією – швидшим. Сучасні реалії потребують від кожної особистості нової якості – спроможності швидко орієнтуватися у змінах, що відбуваються, усвідомлювати сутність інновації і бути здатним не тільки опанувати, а й примножити їх. Основу такої якості складають знання. Саме тому суспільство ХХІ століття називають суспільством знань. Процес удосконалення професійних компетенцій педагогів у галузі використання інноваційних технологій супроводжується певними труднощами, оскільки потребує постійного прагнення працювати над собою, здатності до самонавчання та оволодіння новими технологіями. Недостатній  рівень використання  ІКТ-технологій в організації навчального процесу початкової школи,спричиняє необізнаність і неготовність вчителів використовувати їх у своїй професійній діяльності.Тому на етапі підготовки вчителя початкової школи виникає проблема  удосконалення вмінь працювати наGoogle платформі з хмарними технологіями та сервісами мережі Інтернет.

ГЕЙМІФІКАЦЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


  Пазенко Л. М.
Науковий керівник: доц. Починок Є. А.
ГЕЙМІФІКАЦЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Гейміфікація або ігрофікація поширюється в усіх сферах сучасного життя. Особливо актуальним стає її застосування в освітньому середовищі, оскільки гейміфікація допомагає побудувати педагогічний процес на основі активності кожного учня, сприяє підвищенню навчальної мотивації, створює умови для реалізації інтегрованого навчання.